Artykuł opisuje instalację platformy blogowej Ghost na systemie operacyjnym Ubuntu.

Instalację platformy blogowej Ghost można wykonać na serwerze Rootbox Developer z 1GB pamięci ram choć korzystniej będzie wybrać serwer Small z 2GB pamięci ram, korzystając z systemu operacyjnego Ubuntu 14:04 LTS.

Instalacja serwera wykonywana jest z linii komend, a więc trzeba połączyć się do serwera przez protokół SSH. Instrukcję połączenia przez PuTTY można znaleźć TUTAJ

Proces instalacji platformy blogowej Ghost na Ubuntu

Instalacja supervisora dla platformy blogowej Ghost


Proces instalacji platformy blogowej Ghost na Ubuntu

1) Aktualizujemy repozytoria:

sudo apt-get update

2) Instalujemy nodej.js, oraz aplikację unzip:

sudo apt-get install nodejs-legacy unzip

3) Pobieramy instalator npm, dzięki któremu zostanie on wgrany:

curl -L https://npmjs.org/install.sh | sh

4) Testujemy poprawność instalacji:

node -v 
npm -v

5) Tworzymy katalog "ghost":

mkdir -p /var/www/ghost

6) Pobieramy spakowany program ghost:

wget --no-check-certificate https://ghost.org/zip/ghost-0.4.2.zip

7) Rozpakowujemy spakowany program ghost do utworzonego folderu ghost:

unzip ghost-0.4.2.zip -d /var/www/ghost

8) Przechodzimy do katalogu ghost:

cd /var/www/ghost

9) Instalujemy program ghost:

npm install --production

10) Kopiujemy przykładowy plik konfiguracyjny (teraz będzie domyślnym):

cp config.example.js config.js

11) W pliku konfiguracyjnym zmieniamy adres IP, na nasz:

sed -i 's/127.0.0.1/NASZ_IP/g' config.j

12) Zmieniamy port z domyślnego 2368 na port 80:

sed -i 's/2368/80/g' config.js

Instalacja supervisora dla platformy blogowej Ghost

W celu sprawnej obsługi platformy blogowej ghost, posłużymy się supervisorem.

Supervisor to menadżer do zarządzania naszymi aplikacjami, poprzez niego możemy na przykład wyłączać i włączać aplikację.

Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, dlatego też zanim uruchomimy naszą platformę blogową ghost, zainstalujemy i skonfigurujemy supervisora.

1) Instalujemy supervisor:

apt-get install supervisor

2) Przy pomocy programu vim, tworzymy i edytujemy plik konfiguracyjny ghost.conf:

vim /etc/supervisor/conf.d/ghost.conf

3) Kopiujemy poniższą konfigurację:

[program:ghost]
command = node /var/www/ghost/index.js
directory = /var/www/ghost
user = root
autostart = true
autorestart = true
stdout_logfile = /var/log/supervisor/ghost.log
stderr_logfile = /var/log/supervisor/ghost_err.log
environment = NODE_ENV="production"

4) Przeładowujemy supervisora:

supervisorctl reread

5)  Aktualizujemy supervisora:

supervisorctl update

6) Uruchamiamy przy pomocy supervisora naszą platformę blogową:

supervisorctl start ghost

6) Możemy również przy pomocy supervisora wyłączyć naszą platformę blogową:

supervisorctl stop ghost
Słowa kluczowe: