Instalacja platformy blogowej Ghost na Ubuntu

Artykuł opisuje instalację platformy blogowej Ghost na systemie operacyjnym Ubuntu. Instalację platformy blogowej Ghost można wykonać na serwerze Rootbox Developer z 1GB pamięci ram choć korzystniej będzie wybrać serwer Small z 2GB pamięci ram, korzystając z systemu operacyjnego Ubuntu 14:04 LTS. Instalacja serwera wykonywana jest z linii komend, a więc trzeba połączyć się do serwera […]

Zobacz więcej