Użytkownicy systemu Windows:

Do zalogowania na serwer za pomocą protokołu SSH wymagane jest posiadanie zainstalowanego klienta SSH. Zalecamy używanie darmowej aplikacji PuTTY, którą można pobrać klikając TUTAJ.

Aby połączyć się z serwerem rootbox po uruchomieniu programu PuTTY w polu "Host name (or IP address)" podajemy adres IP serwera i klikamy "Open". Jako login i hasło podajemy dane otrzymane w mailu aktywacji serwera.

putty

Użytkownicy Linux/MacOS:

Klient SSH powinien być standardowo zainstalowany. Aby połączyć się z serwerm z użyciem hasła wystarczy uruchomić terminal/konsolę i wywołać polecenie:

	ssh -l root 62.181.xxx.xxx
	

Jako login i hasło podajemy dane otrzymane w mailu aktywacji serwera.

Aby połączyć się z serwerem z kluczem SSH należy uruchomić terminal/konsolę i wywołać polecenie:

	ssh -i /path/to/key_rsa root 62.181.xxx.xxx

Jako /path/to/key_rsa należy podać ścieżkę od pliku z kluczem prywatnym dla uwierzytelnienia z kluczem publicznym który wcześniej powinien być dodany na serwerze.

Słowa kluczowe: