TeamSpeak jest rodzajem komunikatora VoIP wykorzystywanego przez graczy do szybkiej wymiany informacji podczas gier wieloosobowych.

Konfiguracja serwera

Konfiguracja klienta

Konfiguracja DNS


 

Aplikacja serwera oraz klienta TeamSpeak3 dostępne są na stronie pod adresem:

http://www.teamspeak.net

Na powyższej stronie dostępne są dwa mirrory umożliwiające pobranie aplikacji serwera TeamSpeak3. Poniżej skorzystamy z jednego z nich. Pobieramy oprogramowanie a następnie rozpakowujemy:

wget http://dl.4players.de/ts/releases/3.0.10.3/teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.10.3.tar.gz
tar -zxvf teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.10.3.tar.gz

wchodzimy do katalogu z rozpakowanym serwerem TeamSpeak3:

cd teamspeak3-server_linux-amd64

Następnie musimy nadać uprawnienia do uruchamiania skryptu startowego. Wykonujemy poniższe polecenie:

chmod +x ts3server_startscript.sh

Teraz możemy już uruchomić serwer TeamSpeak3 poleceniem:

./ts3server_startscript.sh start

Podczas pierwszego uruchomienia w konsoli pojawi się token, który będzie potrzebny do podania w kliencie. Dzięki niemu z poziomu klienta będziemy mieli dostęp do opcji administracyjnych serwera TeamSpeak3. Należy do zrobić za od razu, ponieważ przy kolejnych uruchomieniach serwera token nie pojawi się ponownie.

Serwer już działa i możemy się do niego podłączyć klientem. 

 

Aby zalogować się do serwera pobieramy klienta TeamSpeak3, który również dostępny jest pod adresem podanym na początku artykułu:

http://dl.4players.de/ts/releases/3.0.14/TeamSpeak3-Client-win64-3.0.14.exe

Po pobraniu instalujemy aplikacje. Po pierwszym starcie przechodzimy przez kreator w którym m.in. podajmy nick jakim będziemy się posługiwać. Po zakończeniu kreatora pojawi się główne okno aplikacji. Przechodzimy do menu Connections a następnie wybieramy opcje Connect i podajemy dane logowania do naszego serwera.

Zatwierdzamy dane klikając Connect. Jeśli jest to pierwsze połączenie zostaniemy zapytani o Privilige Key. Jest to token, który pojawił się po pierwszym uruchomieniu serwera. Podajemy go w okienku i zatwierdzamy przyciskiem OK. Powinniśmy zobaczyć potwierdzenie oraz mieć możliwość zarządzania serwerem z poziomu klienta.

Poniżej okno aplikacji z uprawnieniami administracyjnym. Od teraz możemy w pełni zarządzać naszym serwerem.

 

Jeśli jest konieczność używania serwera TeamSpeak3 we własnej domenie, należy dodać do DNS poniższe rekordy SRV, zmieniając nazwę domeny domena.com na swoją.

_ts3._udp.domena.com. 86400 IN SRV 0 5 9987 domena.com.
_tsdns._tcp.domena.com. 86400 IN SRV 0 5 41144 domena.com.

Serwer TeamSpeak3 został skonfigurowany!