Artykuł opisuje instalację serwera gry Soldat na systemie operacyjnym Debian 7.5

Instalację serwera gry Soldat można wykonać na serwerze Rootbox Developer z 1GB pamięci ram choć korzystniej będzie wybrać serwer Small z 2GB pamięci ram. 

Instalacja serwera wykonywana jest z linii komend a więc trzeba połączyć się do serwera przez protokół SSH. Instrukcję połączenia przez PuTTY można znaleźć TUTAJ

Dostępne informacje o grze na stronie: http://soldat.pl/en/

Proces instalacji:

1) Aktualizujemy repozytoria

apt-get update

2) Instalujemy aplikację screen

apt-get install screen

3) Opcjonalnie instalujemy bardzo funkcjonalny edytor tekstu vim

apt-get install vim

4) Instalujemy aplikację unzip

apt-get install unzip

4) Dodajemy użytkownika np. box

adduser box

5) Instalujemy wymagane biblioteki

apt-get install ia32-libs

6) W przypadku niepowodzenia należy dodać architekturę

dpkg --add-architecture i386

apt-get update

apt-get install ia32-libs

7) Restartujemy serwer

reboot

8) Przechodzimy na użytkownika box

su box

9) Tworzymy katalog np.:  rootbox

mkdir rootbox

10) Przechodzimy do katalogu rootbox

cd rootbox

11) Pobieramy plik z aplikacją soldatserver z oficjalnej strony

wget http://static.soldat.pl/downloads/soldatserver2.7.7_1.6.7.zip

12) Należy rozpakować ściągnięty plik

unzip soldatserver2.7.7_1.6.7.zip

13) Nadajemy uprawnienia

chmod +x soldatserver
chmod -R 0777 logs

14) Konfigurujemy plik server.ini

vim server.ini

15) Uruchamiamy screen

screen

16) Uruchamiamy serwer

./soldatserver

17) Opuszczamy screen poprzez kombinację klawiszy

Ctrl +a, +d

18) Aby powrócić wpisujemy

screen -r

 

Słowa kluczowe: