+-
Jaka jest liczona cena serwera za miesiąc?

Cena serwera za miesiąc jest szacunkowa i liczona według poniższego schematu przy założeniu, że miesiąc posiada średnio 720 godzin:

                              miesięczna cena serwera = cena za godzinę × 720 godzin

 

+-
Czy jest inna możliwość kontaktu niż przez e-mail?

Dla naszych klientów dostępne są dwa kanały IRC: #rootbox.com oraz #rootbox.pl na serwerach freenode.net. Za ich pośrednictwem można zadawać pytania dotyczące usług oraz uzyskać pomoc.

Do połączenia można użyć dedykowanej aplikacji np. HexChat lub połączyć się przez przeglądarkę klikając w ten link:  #rootbox.com

+-
Jakie systemy operacyjne są dostępne do instalacji na serwerach ROOTBOX?

Obecnie oferujemy instalację następujących systemów:

Debian 7 64bit
Debian 7 64bit + LAMP
Debian 7 64bit + LAMP + WordPress
Ubuntu Server 12.04 LTS 64bit
Ubuntu Server 12.04 LTS 64bit + LAMP
Ubuntu Server 12.04 LTS 64bit + LAMP + WordPress
Ubuntu Server 14.04 LTS 64bit
Ubuntu Server 13.10 64bit
Ubuntu Server 13.10 64bit + Ruby on Rails
Ubuntu Server 13.10 64bit + LAMP
Ubuntu Server 13.10 64bit + LAMP + WordPress
CentOS 6.5 64bit

Dodatkowo dajemy możliwość zainstalowania systemu z własnego ISO, w tym celu wystarczy skontaktować się z naszą pomocą techniczną.

 

+-
Co to jest VMID?

VMID to unikatowy Identyfikator każdego serwera.

VMID widoczny jest pod nazwą  serwera, po lewej stronie w panelu zarządzającym.

Przykładowy VMID: 082a916a-34fb-4d1d-b352-11cb31003829

+-
Czy istnieje możliwość reinstalacji systemu operacyjnego?

W celu reinstalacji systemu operacyjnego, należy zalogować się do panelu zarządzającego a następnie wybrać przycisk "Reinstall" przy nazwie serwera, który chcemy przeinstalować.

Dostępne są następujące instalatory:

Debian 7 64bit
Debian 7 64bit + LAMP
Debian 7 64bit + WordPress
Ubuntu Server 12.04 LTS 64bit
Ubuntu Server 12.04 LTS 64bit + LAMP
Ubuntu Server 12.04 LTS 64bit + WordPress
Ubuntu Server 13.10 64bit
Ubuntu Server 13.10 64bit + LAMP
Ubuntu Server 13.10 64bit + WordPress
CentOS 6.5 64bit
 

Uwaga! Wykonana reinstalacja spowoduje że wszystkie dane które byłby na serwerze zostaną usunięte!

 

 

 

+-
Czy serwer będzie dostępny podczas backupu?

Wykonanie backupu serwera nie powoduje jego wyłączenia i nie wpływa na jego pracę.

Jednak w celu zapewnienia 100% integralności danych zalecamy wyłączenie serwera na czas trwania backupu. Zalecamy również osobne wykonywanie backupów baz danych przeznaczonymi do tego narzedziami. 

+-
Czy można mieć więcej niż jeden adres IP?

Każdy serwer posiada jeden adres IPv4. Przydzielenie większej ilość IPv4 dla jednego serwera, na obecną chwilę nie jest możliwe, ze względu na ograniczoną dostępność nowych adresów IPv4.

+-
Czy można zmienić Reverse DNS dla adresu IP?

Tak. W celu dokonania zmiany Reverse DNS (revDNS) należy zalogować się do panelu zarządzania i wybrać przycisk "revDNS" przy nazwie serwera, dla którego chcemy dokonać zmiany. Następnie dokonujemy zmiany w polu "Rekord PTR:" i zatwierdzamy przyciskiem "Zmień!", po czym pwinien pojawić się komunikat "Zmiana revDNS powiodła się."

+-
Jak wywołać Ctrl+Alt+Del w konsoli rootbox?

Aby wywołać  Ctrl+Alt+Del w konsoli rootbox należy z klawiatury komputera wybrać  Ctrl+Alt+Shift, co wyświetli ekranową klawiaturę w oknie konsoli, na której możemy wybrać  Ctrl+Alt+Del klikając po kolei w odpowiednie klawisze.