Czym jest konsola?

W panelu zarządzającym  można uzyskać dostęp do konsoli serwera, dzięki której można w pełni kontrolować system operacyjny. Konsola daje bezpośredni dostęp do serwera i jest przydatna m.in. w sytuacjach gdy dostęp został omyłkowo zablokowany przez firewall, potrzebna jest  zmiana konfiguracji sieciowej czy przy wykonywaniu diagnozy dostępności serwera. Jeśli nie można uzyskać dostępu do serwera zdalnie […]

Zobacz więcej

Co zrobić gdy konsola serwera się nie wyświetla?

W przypadku gdy po zalogowaniu się do panelu zarządzającego nie widzimy konsoli należy kliknąć na nazwę serwera, którego konsolę chcemy zobaczyć. Po lewej stronie pojawi się czarny ekran, gdyż najczęściej konsola jest wygaszona. Aby aktywować konsolę należy przycisnąć dowolny klawisz w oknie konsoli. Jeżeli wciąż nie wyświetla się konsola, należy sprawdzić czy: polaczenie nie jest […]

Zobacz więcej