Poniżej przedstawiamy jak sprawdzić wersję kernela dla serwera Linux oraz wersję systemu operacyjnego dla serwera działającego w rootbox


Wersja kernela systemu Linux

Niezależnie od wykorzystywanej dystrybucji wersję kernela można sprawdzić poleceniem uname. Najważniejsze będą wersja, numer wydania oraz build kernela w związku z tym wydajemy polecenie:

uname -rv

Na przykładzie systemu Debian w odpowiedzi dostaniemy poniższą informację:

3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.54-2

Jeśli chcemy otrzymać wszystkie informacje wraz z oznaczeniem architektury używanego systemu możemy wydać polecenie:

uname -a

Otrzymamy wtedy odpowiedź podobną do poniższej:

Linux rootbox-server 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.54-2 x86_64 GNU/Linux

Wersja systemu Debian

W przypadku systemu Debian wersja dystrybucji zapisana jest w pliku /etc/debian_version

Aby sprawdzić oznaczenie wersji wydajemy polecenie:

cat /etc/debian_version

Otrzymamy numer wersji:

7.4

Wersja systemu Ubuntu Server

W przypadku dystrybucji Ubuntu Server tuż po zalogowaniu otrzymamy komplet informacji:

Welcome to Ubuntu 14.04 LTS (GNU/Linux 3.13.0-24-generic x86_64)

Jeśli jednak chcemu sprawdzić wersję dystrybucji w dowolnym momencie wystarczy wydać polecenie:

lsb_release -a

Otrzymamy wtedy komplet informacji tak jak na poniższym przykładzie:

No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 14.04 LTS
Release: 14.04
Codename: trusty

Wersja systemu CentOS

Wersja dystrybucji systemu CentOS  zapisana jest w plikach /etc/redhat-release oraz /etc/centos-release. Aby sprawdzić oznaczenie wersji wystarczy wydać jedno z poniższych poleceń:

cat /etc/redhat-release
cat /etc/centos-release

W efekcie otrzymamy:

CentOS release 6.5 (Final)

Innym sposobem jest użycie narzędzia do zarządzania pakietami w systemie CentOS, np:

rpm -q centos-release

Po wydaniu polecenia powinniśmy otrzymać odpowiedź podobną do poniższej:

centos-release-6-5.el6.centos.11.2.x86_64