Podczas zamawiania serwera podajemy Hostname (nazwę serwera), którą możemy zmienić po pierwszy zalogowaniu się do serwera rootbox.

Sprawdzenie nazwy serwera

Zmiana Hostname w systemach Debian i Ubuntu

Zmiana Hostname w systemie CentOS


 

Sprawdzenie nazwy serwera

Sprawdzenie aktualnej nazwy serwera można wykonać za pomocą polecenia:

	hostname

lub z pełną nazwą domenową FQDN (ang. Fully Qualified Domain Name) za pomocą:

	hostname --fqdn

Tymczasową zmianę nazwy można wykonać wydając polecenie:

	hostname <nazwa>

Zmiana będzie widoczna do czasu restartu systemu, po ponownym uruchomieniu będzie wcześniejsza nazwa serwera.

 

Zmiana Hostname w systemach Debian i Ubuntu

Edytujemy plik /etc/hostname, usuwamy obecny wpis, dodajemy nowy i zapisujemy plik:

	vim /etc/hostname

Edytujemy plik /etc/hosts, odnajdujemy wszystkie wpisy poprzedniej nazwy i zastępujemy nową nazwą:

	vim /etc/hosts

Aby zmiany były zastosowane wykonujemy restart lub bez restartu serwera należy wykonać:

	/etc/init.d/hostname.sh start

 

Zmiana Hostname w systemie CentOS

W systemie CentOS nazwa serwera zapisana jest w pliku /etc/sysconfig/network. W celu zmiany należy edytować ten plik i zmienić nazwę dla zmiennej HOSTNAME np.: HOSTNAME=test-10

	vim /etc/sysconfig/network

Edytujemy plik /etc/hosts, odnajdujemy wszystkie wpisy poprzedniej nazwy i zastępujemy nową:

	vim /etc/hosts

Po restarcie widoczna będzie nowa nazwa serwera.