Niniejszy artykuł przedstawia jak skorzystać z trybu Rescue, który dostępny jest dla każdego serwera rootbox i umożliwia uruchomienie serwera w trybie awaryjnym.

Tryb rescue to bezpieczne środowisko do wykonywania  zadań konserwacyjnych lub rozwiązywania problemów z działaniem systemu operacyjnego. Pozwala uzyskać dostęp do systemu operacyjnego z uprawnieniami użytkownika root jeśli serwer nie jest boot'owalny (nie uruchamia się) i zmianę plików konfiguracyjnych.


 

Kiedy korzystać z trybu Rescue?

Czasami po zmianach w systemie i restarcie serwer nie uruchamia się i wtedy można użyć trybu awaryjnego (rescue) do odzyskania danych lub przywrócenia sprawności systemu. Można także zmienić hasło dla dowolnego użytkownika jeśli nie można uzyskać dostępu do serwera w normalnym trybie.

 

Uruchamianie serwera w trybie awaryjnym

Aby uruchomić serwer w trybie rescue, należy zalogować się do panelu administracyjnego rootbox. W zakładce Serwery wybieramy serwer, który chcemy uruchomić w trybie awaryjnym rescue a następnie klikamy na przycisk Rescue.

Pojawi się komunikat z zapytaniem "Czy na pewno chcesz przełączyć serwer w tryb rescue?". Potwierdzamy przyciskiem Włącz tryb rescue lub rezygnujemy poprzez wybranie krzyżyka po prawej stronie okienka z komunikatem.

Uwaga! Przełączenie serwera w tryb rescue spowoduje wyłączenie serwera jeśli był uruchomiony oraz jego ponowne uruchomienie z systemem rescue.

Po poprawnym uruchomieniu trybu rescue pojawi się komunikat "Przełączenie serwera w tryb rescue zostało zlecone pomyślnie". Należy przejść do konsoli serwera klikając przycisk Konsola w panelu. Na konsoli powinien być widoczny poniższy obraz z uruchomionym systemem Finnix i zalogowanym użytkownikiem root.

Teraz jesteśmy już połączeni z serwerem. Serwer nie ma  automatycznie uruchomionego serwera SSH ale możemy go uruchomić ręcznie aby zalogować się zdalnie. Zmieniamy hasło dla użytkownika "root" za pomocą komendy "passwd" a następnie startujemy serwer SSH za pomocą komendy:

/etc/init.d/ssh start

Po uruchomieniu usługi SSH powinna być możliwość zdalnego połączenia do serwera na dotychczasowy adres IP.

 

Przykłady użycia trybu Rescue

Po uruchomieniu serwera w trybie rescue domyślnie dysk serwera nie jest zamontowany, jednakże można ręcznie zamontować dysk w trybie rescue do wykonania prac konserwacyjnych czy naprawczych w systemie.

Montowanie dysków

Sprawdzamy jakie są partycje za pomocą narzędzia fdisk

fdisk -l

Zazwyczaj /dev/sda3 jest partycją root "/" a /dev/sda1 odpowiada /boot. Aby być pewnym konfiguracji po zamontowaniu można wykonać cat /mnt/etc/fstab. Plik fstab zawiera partycje serwera kiedy ten boot'uje się z dysku twardego. 

Aby zamontować partycję root na serwerze wystarczy wykonać:

mount /dev/sda3 /mnt

Teraz możemy odczytywać i zapisywać pliki na zamontowanym dysku naszego serwera.

Chroot

Do wykonania niektórych operacji trzeba być zalogowanym jako root na systemie, który jest zainstalowany na dysku. Te operacje nie są dostępne dla root'a trybu rescue. Aby móc je wykonywać, należy użyć komendy chroot do zmiany root directory. W trybie chroot można zmienić hasło użytkownika, dodać usunąć pakiety i wykonać inne operacje w systemie.

Przed użyciem chroot powinien być zamontowany dysk zgodnie z powyższą instrukcją montowania dysków za pomocą komendy mount /dev/sda3 /mnt.

Następnie trzeba zamontować tymczasowe systemy plików:

cd /mnt
mount -t proc proc proc/
mount -t sysfs sys sys/
mount -o bind /dev dev/
mount -t devpts pts dev/pts/

Teraz wykonujemy chroot na dysk z systemem serwera rootbox

chroot /mnt /bin/bash

Zostaniemy przeniesieni z systemu uruchomionego w trybie awaryjnym na serwer rootbox i możemy już wykonywać komendy systemowe.

Po zakończonych pracach wyjście z chroot wykonujemy za pomocą komendy "exit"

exit

Wyjście z trybu Rescue

Aby wyjść z trybu rescue po zakończonych pracach i powrócić do trybu normalnego należy wykonać restart systemu czyli wpisać komendę "reboot" w oknie konsoli.