W przypadku trudności z połączeniem się z serwerem należy sprawdzić poprawność konfiguracji w systemie oraz wykorzystanie zasobów z poziomu konsoli serwera w panelu zarządzającym.

Dostęp za pomocą SSH

Wykorzystanie zasobów


 

Dostęp za pomocą SSH

W przypadku braku możliwości zalogowania się do serwera poprzez SSH należy sprawdzić z konsoli konfigurację:

  • interfejsu sieciowego
  • usługi firewall
  • usługi SSH

Dostęp do konsoli można uzyskać w panelu https://webconsole.rootbox.com/

Jeśli po wykonaniu weryfikacji nadal nie można uzyskać połączenia należy wykonać poniższe polecenia i przesłać do nas wyniki poprzez formularz dostępny w zakładce "Wsparcie" dostępny w panelu https://panel.rootbox.com/ . Polecenie traceroute/tracert wykonać należy z serwera rootbox do komputera, z którego wykonywana jest próba połączenia oraz analogicznie w drugą stronę, z komputera do serwera.

W zgłoszeniu należy też przesłać wyniki poleceń wykonanych na serwerze:

	route -n

oraz

	ifconfig

 

Wykorzystanie zasobów

Jeśli zauważysz, że serwer pracuje wolniej niż powinien to należy sprawdzić wykorzystanie zasobów.

Ustalenie zużycia pamięci Ram i Swap

Aktualne użycie pamięci można sprawdzić za pomocą komendy:

	free -m

Można użyć następującego fragmentu kodu, aby zobaczyć listę procesów uruchomionych, posortowanych według zużycia pamięci:

	ps -eo pid,user,pmem,rssize,cmd --sort=-pmem | less

Sprawdzenie aktywności IO dysku

Statystyki operacji wejścia/wyjścia dla dysków i partycji uzyskamy za pomocą polecenia iostat, które jest w pakiecie sysstat dla Debian i Ubuntu.  Po wydaniu poniższej komendy otrzymamy pięć raportów ze statystykami w odstępach dwusekundowych:

	iostat -d -x 2 5

Sprawdzenie czy dysk nie jest przepełniony

Sprawdzenie zajętości powierzchni dysków:

	df -h

Sprawdzenie zajętości inodów na dyskach:

	df -hi
Słowa kluczowe: