Artykuł opisuje standardową instalację i konfigurację serwera gry Minecraft w systemie operacyjnym Ubuntu 12.04 lub Debian 7.4.

Instalację serwera Minecraft można wykonać na serwerze Rootbox Developer z 1GB pamięci ram choć korzystniej będzie wybrać serwer Small z 2GB pamięci ram. 

Instalacja serwera wykonywana jest z linii komend a więc trzeba połączyć się do serwera przez protokół SSH. Instrukcję połączenia przez PuTTY można znaleźć TUTAJ

Po połączeniu się do nowego serwera na konto root na dane otrzymane w mailu aktywacji serwera zalecamy dodanie nowego użytkownika za pomocą komendy adduser nazwa_użytkownika, dodanie użytkownikowi uprawnień takich samych jak root poprzez visudo a następnie kontynuowanie instalacji po zalogowaniu na konto nowego użytkownika. Konfiguracja serwera z poziomu użytkownika root nie jest zalecana ze względów bezpieczeństwa.

Przygotowanie do instalacji serwera Minecraft

Instalacja serwera Minecraft

Połączenie do serwera Minecraft

Dodatkowe informacje


 

Przygotowanie do instalacji serwera Minecraft

Dodajemy użytkownika minecraft z poziomu konta root:

adduser minecraft

Dodajemy uprawnienia dla użytkownika minecraft:

/usr/sbin/visudo

Po wykonaniu komendy  /usr/sbin/visudo w otwartym pliku należy dodać takie same uprawnienia dla użytkownika minecraft jak ma root:

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
minecraft ALL=(ALL:ALL) ALL

Zapisujemy plik i przelogowujemy się z konta root na nowe konto minecraft aby dalsza konfiguracja przebiegała z nowego konta.

Aktualizujemy repozytorium posiadanych pakietów:

sudo apt-get update

Sprawdzamy czy zainstalowana jest Java na serwerze:

java -version

Jeśli Java nie jest zainstalowana i pojawi się komunikat "java: command not found" to należy zainstalować Java przez:

sudo apt-get install default-jdk

Instalujemy narzędzie Screen:

sudo apt-get install screen

 

Instalacja serwera Minecraft

Niniejszy artykuł  opisuje instalację standardowego serwera Minecraft udostępnianego przez autora gry.

Tworzymy katalog dla pliku Minecrafta:

mkdir minecraft

Przechodzimy do utworzonego katalogu:

cd minecraft

Pobieramy aplikację Minecraft server:

wget -O minecraft_server.jar https://s3.amazonaws.com/Minecraft.Download/versions/1.7.7/minecraft_server.1.7.7.jar

Korzystając z narzędzia screen tworzymy nową sesję o nazwie "Minecraft server"

screen -S "Minecraft server"

Uruchamiamy serwer Minecraft:

java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar nogui

Komunikaty przy pierwszym uruchomieniu wyglądają podobnie jak poniżej:

[12:26:16] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.7.7
[12:26:16] [Server thread/INFO]: Loading properties
[12:26:16] [Server thread/WARN]: server.properties does not exist
[12:26:16] [Server thread/INFO]: Generating new properties file
[12:26:16] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
[12:26:16] [Server thread/INFO]: Generating keypair
[12:26:17] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on *:25565
[12:26:17] [Server thread/WARN]: Failed to load user banlist:
java.io.FileNotFoundException: banned-players.json (No such file or directory)
    at java.io.FileInputStream.open(Native Method) ~[?:1.6.0_30]
    at java.io.FileInputStream.(FileInputStream.java:140) ~[?:1.6.0_30]
    at com.google.common.io.Files.newReader(Files.java:87) ~[minecraft_server.jar:?]
    at ol.g(SourceFile:124) ~[minecraft_server.jar:?]
    at lr.y(SourceFile:99) [minecraft_server.jar:?]
    at lr.(SourceFile:25) [minecraft_server.jar:?]
    at ls.e(SourceFile:160) [minecraft_server.jar:?]
    at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(SourceFile:339) [minecraft_server.jar:?]
    at li.run(SourceFile:628) [minecraft_server.jar:?]
[12:26:17] [Server thread/WARN]: Failed to load ip banlist:
java.io.FileNotFoundException: banned-ips.json (No such file or directory)
    at java.io.FileInputStream.open(Native Method) ~[?:1.6.0_30]
    at java.io.FileInputStream.(FileInputStream.java:140) ~[?:1.6.0_30]
    at com.google.common.io.Files.newReader(Files.java:87) ~[minecraft_server.jar:?]
    at ol.g(SourceFile:124) ~[minecraft_server.jar:?]
    at lr.x(SourceFile:91) [minecraft_server.jar:?]
    at lr.(SourceFile:27) [minecraft_server.jar:?]
    at ls.e(SourceFile:160) [minecraft_server.jar:?]
    at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(SourceFile:339) [minecraft_server.jar:?]
    at li.run(SourceFile:628) [minecraft_server.jar:?]
[12:26:17] [Server thread/WARN]: Failed to load operators list:
java.io.FileNotFoundException: ops.json (No such file or directory)
    at java.io.FileInputStream.open(Native Method) ~[?:1.6.0_30]
    at java.io.FileInputStream.(FileInputStream.java:140) ~[?:1.6.0_30]
    at com.google.common.io.Files.newReader(Files.java:87) ~[minecraft_server.jar:?]
    at ol.g(SourceFile:124) ~[minecraft_server.jar:?]
    at lr.z(SourceFile:107) [minecraft_server.jar:?]
    at lr.(SourceFile:29) [minecraft_server.jar:?]
    at ls.e(SourceFile:160) [minecraft_server.jar:?]
    at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(SourceFile:339) [minecraft_server.jar:?]
    at li.run(SourceFile:628) [minecraft_server.jar:?]
[12:26:17] [Server thread/WARN]: Failed to load white-list:
java.io.FileNotFoundException: whitelist.json (No such file or directory)
    at java.io.FileInputStream.open(Native Method) ~[?:1.6.0_30]
    at java.io.FileInputStream.(FileInputStream.java:140) ~[?:1.6.0_30]
    at com.google.common.io.Files.newReader(Files.java:87) ~[minecraft_server.jar:?]
    at ol.g(SourceFile:124) ~[minecraft_server.jar:?]
    at lr.B(SourceFile:123) [minecraft_server.jar:?]
    at lr.(SourceFile:30) [minecraft_server.jar:?]
    at ls.e(SourceFile:160) [minecraft_server.jar:?]
    at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(SourceFile:339) [minecraft_server.jar:?]
    at li.run(SourceFile:628) [minecraft_server.jar:?]
[12:26:17] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"
[12:26:18] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 0
[12:26:20] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 4%
[12:26:21] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 6%
[12:26:22] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 9%
[12:26:23] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 15%
[12:26:24] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 21%
[12:26:25] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 28%
[12:26:26] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 36%
[12:26:27] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 42%
[12:26:28] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 48%
[12:26:29] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 53%
[12:26:30] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 59%
[12:26:31] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 67%
[12:26:32] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 78%
[12:26:33] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 86%
[12:26:34] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 96%
[12:26:34] [Server thread/INFO]: Done (17.146s)! For help, type "help" or "?"

Serwer Minecraft jest uruchomiony. Teraz można opuścić sesję screen pozostawiając serwer włączony:

Ctrl+a d

Aby połączyć się ponownie do sesji screen należy podać komendę:

screen -R

Ustawienia serwera można zmieniać w pliku "server.properties":

vim ~/minecraft/server.properties

 

Połączenie do serwera Minecraft

Aby połączyć się do uruchomionego serwera i zagrać w grę należy uruchomić klienta Minecraft na swoim komputerze. Następnie wybrać Multiplayer, dodać serwer w zakładce "Add server" podając dowolną nazwę oraz adres IP(zamiast XX podajemy ostatni oktet adresu IP swojego serwera rootbox):

Po dodaniu można połączyć się do swojego serwera kilakając na nazwę lub wybierając przyciskiem Join Server:

 

Dodatkowe informacje

Uruchomiony w ten sposób serwer Minecraft na serwerze rootbox działa na publicznym adresie IP, na domyślnym porcie 25565. Konfigurację pliku "server.properites", dodawanie oraz konfiguracje pluginow pozostawiamy dla właściciela serwera.

Jeśli uruchomiliśmy nowy serwerów rootbox to dla celów bezpieczeństwa zalecana jest konfiguracja firewall (np. iptables-persistent) po instalacji serwera. Instrukcja instalacji jest TUTAJ, trzeba pamiętać o otwarciu portu dla Minecraft (domyślny port to 25565)

Słowa kluczowe: