Artykuł opisuje instalację serwera gry Team Fortress 2 w systemie operacyjnym Debian 7.5

Instalację serwera gry Team Fortress 2 można wykonać na serwerze Rootbox Developer z 1GB pamięci ram choć korzystniej będzie wybrać serwer Small z 2GB pamięci ram. 

Instalacja serwera wykonywana jest z linii komend a więc trzeba połączyć się do serwera przez protokół SSH. Instrukcję połączenia przez PuTTY można znaleźć TUTAJ

Na wstępie należy zapoznać się z dokumentacją dostępną pod adresami:
https://developer.valvesoftware.com/wiki/SteamCMD:pl
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Dedicated_Servers_List

Proces instalacji:
1) Aktualizujemy repozytoria

apt-get update

2) Instalujemy aplikację screen

apt-get install screen

3) Opcjonalnie instalujemy bardzo funkcjonalny edytor tekstu vim

apt-get insall vim

4) Dodajemy użytkownika np. steam2

adduser steam2

5) Instalujemy wymagane biblioteki

apt-get install ia32-libs

6) W przypadku niepowodzenia należy dodać architekturę

dpkg --add-architecture i386

apt-get update

apt-get install ia32-libs

7) Restaurujemy serwer

reboot

8) Przechodzimy na użytkownika steam2

su steam2

9) Tworzymy katalog np.:  rootbox

mkdir rootbox

10) Przechodzimy do tego katalogu

cd rootbox

11) Pobieramy plik z aplikacją steamCMD z oficjalnej strony

wget http://media.steampowered.com/client/steamcmd_linux.tar.gz

12) Należy rozpakować ściągnięty plik

tar xvfz steamcmd_linux.tar.gz

13) Uruchamiamy skrypt

./steamcmd.sh

14) Pojawia się nam konsola Steam, do której logujemy się anonimowo

login anonymous

15) Wybieramy katalog w którym zostanie zainstalowany Team Fortress 2 np.: tm2k

force_install_dir ./tm2k/

16) Wybieramy którą grę chcemy zainstalować (w naszym przypadku Team Fortress 2 – czyli numer 232250)

Numer z grą dostępny na stronie:
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Dedicated_Servers_List

app_update 232250

17) Sprawdzamy zainstalowaną grę

app_update 232250 validate

UWAGA NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ ŻE ZOSTAŁA POBRANA CAŁA INSTALACJA

18) Wychodzimy z konsoli

quit

19) W katalogu cfg tworzymy plik server.cfg I umieszczamy konfigurację naszego serwera

Można to  wykonać np. poprzez wklejenie config ze strony tf2cfg.info

20) Następnie wpisujemy

screen

21) Przechodzimy do katalogu tm2k

cd /tm2k

22) Uruchamiamy serwer (dodatkowe parametry są przykładowe)

./srcds_run -game tf +sv_pure 1 +servercfgfile server.cfg +randommap +maxplayers 32 +ip xx.xxx.x.xx

23) Opuszczamy screen poprzez kombinację klawiszy

Ctrl +a, +d

24) Aby powrócić wpisujemy

screen -r

Aktualizacja gry:

Najłatwiej wykonać to poprzez automatyzację, w tym celu należy utworzyć plik tf2go.txt i następnie wpisać w nim:

// tf2go.txt
//
login anonymous
force_install_dir ./tm2k/
app_update 232250 validate
exit

Każdorazowo gdy otrzymujemy komunikat o wymaganych aktualizacjach, przerywamy działania serwera i wykonujemy:

./steamcmd.sh +runscript tf2go.txt

 

 

Słowa kluczowe: