Stworzyliśmy instalację Ruby on Rails na serwerze rootbox, którą można wykonać za pomocą "jednego kliknięcia", dzięki czemu możesz od razu zacząć tworzenie aplikacji.

Instalacja

Szczegółowe informacje

Zmiana środowiska aplikacji na development

Zmiana wersji Ruby i Rails

 


Instalacja

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego rootbox  możemy zainstalować Ruby on Rails wybierając je podczas tworzenia lub reinstalacji serwera.

 

 

Szczegółowe informacje

Oprogramowanie
  • system operacyjny: Ubuntu Server 13.10 x64
  • Ruby v. 2.0.0
  • Rails v. 4.0.4
  • serwer www: Nginx
  • serwer aplikacji: Unicorn
Aplikacja

Stworzyliśmy przykładową aplikację, znajdującą się w katalogu domowym użytkownika rails(hasło takie jak roota) w lokalizacji /home/rails/www/app.

Dla aplikacji stworzyliśmy kontroler welcome, ktory pod adresem http://IP_SERWERA wyświetla podstawowe dane o instalacji.

Nginx

Nginx posiada standardową konfiugrację udostęniającą aplikację na porcie 80 dla adresu IP serwera. Nginx serwuje statyczną zawartość z katalogu /home/rails/www/app/public a dynamiczną pobiera odpytując się serwera aplikacji Unicorn działającego na porcie 8080.

Aby dostosować ustawienia należy wyedytować plik /etc/nginx/sites-enabled/default.

Unicorn

Jako serwer aplikacji działa nasłuchując na porcie 8080 unicorn, którego konfiguracja znajduje się w plikach  /home/unicorn/unicorn.conf  i /etc/default/unicorn. Logi unicorn znajdują się w  /home/unicorn/log.

MySQL

Zainstalowaliśmy jako serwer bazy danych MySQL, stworzyliśmy bazę rails oraz użytkownika rails z uprawnieniami do niej. Skonfigurowaliśmy też aplikację aby z niej korzystała. Jesli chcesz jednak używać SQLLite dostosuj ustawienia aplikacji w  config/database.yml.

Message of the day

Najważniejsze informacje dotyczące instalacji umieściliśmy w message of the day, które wyświetla się po zalogowaniu do serwera za pomocą SSH.

Zmiana środowiska aplikacji na development

W celu zmiany środowiska  Rails na tryb development należy wyedytować plik /etc/default/unicorn i zmienić wartość UNICORN_OPTS:

UNICORN_OPTS="-D -c $CONFIG_RB -E development"

i zrestartować serwer aplikacji:

/etc/init.d/unicorn restart

Zmiana wersji Ruby i Rails

Używając rvm można zmienić zainstalowane wersje Ruby i Rails.