W panelu zarządzającym  można uzyskać dostęp do konsoli serwera, dzięki której można w pełni kontrolować system operacyjny. Konsola daje bezpośredni dostęp do serwera i jest przydatna m.in. w sytuacjach gdy dostęp został omyłkowo zablokowany przez firewall, potrzebna jest  zmiana konfiguracji sieciowej czy przy wykonywaniu diagnozy dostępności serwera.

Jeśli nie można uzyskać dostępu do serwera zdalnie to weryfikację tej sytuacji można wykonać z poziomu konsoli serwera.